อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: ประเมินความเสี่ยงการทุจริต


ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 เมษายน 67 View : 65
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :