อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
คณะผู้บริหาร

นายนรินทร์ แก้วลอดพเนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
043-669020 ต่อ 11

นายทรงพล เกาะน้ำใส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
043-669020 ต่อ 12

นายวัฒนศักดิ์ เปล่งปลั่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
043-669020 ต่อ 12

นางสาวลำใย พันโนฤทธิ์
เลขานุการ นายก อบต.
043-669020 ต่อ 12