อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
นักบริหารงาน อบต.

ว่าที่ ร.ต.สิทธิเดช อุทก
ปลัด อบต.แสนสุข
043-669020 ต่อ 17

นายคำตัน หลุบเลา
รองปลัด อบต.
043-669020 ต่อ 14