อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 25 ม.ย. 67 66
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 25 ม.ย. 67 70
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 24 ม.ย. 67 65
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 169
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 188
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 66 213
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 18 ม.ย. 66 194
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 22 ม.ย. 65 364
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ม.ย. 65 389
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7 ก.พ. 65 604
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 พ.ค. 64 563