อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 22 ม.ย. 65 184
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ม.ย. 65 163
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7 ก.พ. 65 403
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 พ.ค. 64 361