อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 53
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 66 89
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 18 ม.ย. 66 70
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 22 ม.ย. 65 263
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ม.ย. 65 249
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 7 ก.พ. 65 497
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 11 พ.ค. 64 448