อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
โครงสร้าง อบต.แสนสุขโครงสร้าง อบต.แสนสุข


 

โครงสร้างพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข


 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 1471