อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2564   10 พ.ค. 64 10969
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 65 View : 651
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :