อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 195
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :