อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนดำเนินงานประจำปี 25 ม.ย. 65 93
แผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ก.พ. 65 491
รายงานผลการดำเนินงาน 7 ก.พ. 65 487
แผนการใช้จ่ายเงิน 19 มี.ค. 64 458
แผนการจัดหาพัสดุ 19 มี.ค. 64 344