อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (เจ้าหน้าที่พัสดุ)


คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  (เจ้าหน้าที่พัสดุ)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 23 เมษายน 67 View : 62
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :