อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ


คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 มีนาคม 64 View : 508
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :