อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ)


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ  (สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 เมษายน 66 View : 143
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :