อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
ข้อมูลบริการประชาชน

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 20 มี.ค. 64 314
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 20 มี.ค. 64 373
เอกสารแนะนำเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.แสนสุข 19 มี.ค. 64 316