อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: สถิติการให้บริการของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการและสถิติผู้รับบริการผ่าน e-service ปี พ.ศ.2566


สถิติการให้บริการของผู้รับบริการ  ณ  จุดให้บริการและสถิติผู้รับบริการผ่าน e-service ปีพ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 67 View : 67
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :