อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงก.rar   10 พ.ค. 64 10822
วันที่ : 10 พฤษภาคม 64 View : 517
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :