อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ


รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 166
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :