อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2667


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ณ วันที่  31 มีนาคม 2667


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.xlsx   27 ม.ย. 67 37
วันที่ : 27 เมษายน 67 View : 100
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :