อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2667 27 ม.ย. 67 100
แผนการจัดซื้อจ้างฯของ อบต.แสนสุข ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ 27 ม.ย. 67 65
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 ม.ย. 67 63
รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 27 ม.ย. 67 46
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ม.ย. 66 53
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ย. 66 57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ย. 66 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลแสนสุข 24 ม.ย. 66 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘ 24 ม.ย. 66 65
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 24 ม.ย. 66 41
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 24 ม.ย. 66 42
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 24 ม.ย. 66 46
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 136
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 91
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 103
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 24 ม.ย. 66 136
ประกาศ อบต. แสนสุข เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ม.ย. 66 124
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 337
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 22 ม.ย. 65 377
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 22 ม.ย. 65 259
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 ก.ย. 64 520
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 ก.ย. 64 482
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 14 พ.ค. 64 519
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 13 พ.ค. 64 723
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 13 พ.ค. 64 556