อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 159
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 22 ม.ย. 65 169
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 22 ม.ย. 65 144
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 ก.ย. 64 302
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3 ก.ย. 64 286
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 14 พ.ค. 64 318
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 13 พ.ค. 64 402
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 13 พ.ค. 64 372