อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 มิถุนายน 66 View : 124
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :