อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
งานกิจการสภา

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2566 12 มิ.ย. 67 20
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 12 มิ.ย. 67 15
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 12 มิ.ย. 67 19
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 12 มิ.ย. 67 23
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 12 มิ.ย. 67 16
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 12 มิ.ย. 67 19
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 15 มิ.ย. 66 58
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2565 14 มิ.ย. 66 104
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 1 มิ.ย. 66 54
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 1 มิ.ย. 66 71
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 1 มิ.ย. 66 136
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 1 มิ.ย. 66 126
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 1 มิ.ย. 66 123
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 1 มิ.ย. 66 132
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 1 มิ.ย. 66 127
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 28 ธ.ค. 64 271
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 30 ก.ย. 64 315
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 16 ส.ค. 64 289
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 6 ส.ค. 64 302
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 พ.ค. 64 300
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 30 ม.ย. 64 308
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 19 มี.ค. 64 554
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 15 ก.พ. 64 269
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 17 ก.พ. 63 264