อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
งานกิจการสภา

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 28 ธ.ค. 64 99
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 30 ก.ย. 64 114
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 16 ส.ค. 64 114
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 6 ส.ค. 64 118
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 พ.ค. 64 116
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 30 ม.ย. 64 116
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 19 มี.ค. 64 391
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 15 ก.พ. 64 107
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 17 ก.พ. 63 105