อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 เมษายน 64 View : 309
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :