อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ปี 2564 -2566


แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข  ปี 2564 -2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 65 View : 258
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 529)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   (ดู 463)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 556)
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 582)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล)  (ดู 503)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)  (ดู 843)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 610)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :