อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีดาวน์โหลด วันที่ โหลด
O28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564.pdf   20 ม.ย. 65 175
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563   13 พ.ค. 64 10878
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 65 View : 598
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 674)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   (ดู 598)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 684)
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 712)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล)  (ดู 640)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)  (ดู 985)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 750)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :