อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564


รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 161
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 420)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   (ดู 370)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 446)
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 435)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล)  (ดู 396)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)  (ดู 665)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 490)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :