อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546


ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
027-5-2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2546.rar   10 พ.ค. 64 10858
วันที่ : 10 พฤษภาคม 64 View : 481
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 628)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   (ดู 551)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 633)
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 664)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล)  (ดู 590)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)  (ดู 933)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 698)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :