อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ณ 31 มีนาคม 2567


รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ  2567  ณ  31  มีนาคม 2567


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 24 เมษายน 67 View : 69
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :