อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 46
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :