อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
มาตรการประหยัดพลังงาน

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตราการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข 2566 12 มิ.ย. 67 29