อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
งบประมาณรายจ่าย

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 66 162