อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 20 ม.ย. 65 141
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 11 ม.ย. 65 433
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 8 ม.ย. 65 423