อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
แผนป้องกันการทุจริต

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 7 ก.พ. 65 360
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 7 ก.พ. 65 359
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 7 ก.พ. 65 339