อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การเงินและบัญชี

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 พ.ย. 66 94
รายงานสอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 15 พ.ค. 66 112
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 22 ม.ย. 65 380
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 7 ก.พ. 65 559
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 7 ก.พ. 65 684
งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 28 ม.ย. 64 501
รายงานการเงิน อบต.แสนสุข 2563 28 ม.ย. 64 540
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 21 มี.ค. 64 544
ประกาศรายงายการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 มี.ค. 64 517