อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25 ม.ย. 65 149
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 ม.ย. 65 405
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 4 ม.ย. 65 380
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 14 มี.ค. 65 149
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 487
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 391
แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 10 พ.ค. 64 398
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 20 มี.ค. 64 398
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 20 มี.ค. 64 454
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 มี.ค. 64 365
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20 มี.ค. 64 375
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 20 มี.ค. 64 384
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 20 มี.ค. 64 393