อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25 ม.ย. 65 77
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 ม.ย. 65 321
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต 4 ม.ย. 65 298
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 14 มี.ค. 65 69
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 389
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 7 ก.พ. 65 311
แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 10 พ.ค. 64 308
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 20 มี.ค. 64 326
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 20 มี.ค. 64 373
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 มี.ค. 64 296
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 20 มี.ค. 64 302
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 20 มี.ค. 64 309
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 20 มี.ค. 64 324