อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 67 View : 49
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :