อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: แผนการจัดซื้อจ้างฯของ อบต.แสนสุข ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ


แผนการจัดซื้อจ้างฯของ อบต.แสนสุข ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 67 View : 66
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :