อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานสอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565


รายงานสอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 66 View : 112
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :