อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม  ตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 60
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  (ดู 628)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563   (ดู 551)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ดู 633)
นโยบายการบริหารงานบุคคลหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (ดู 664)
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล)  (ดู 590)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)  (ดู 933)
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 698)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :