อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)


รายงานผลการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 138
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :