อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 103
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :