อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 325
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :