อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 เมษายน 65 View : 424
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :