อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 เมษายน 65 View : 614
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  (ดู 604)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  (ดู 614)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polict องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 79)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  (ดู 260)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Privacy Policy)  (ดู 74)
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 108)
รายงานผลการประเมินและการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 88)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :