อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 65 View : 388
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :