อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 เมษายน 65 View : 585
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  (ดู 585)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  (ดู 597)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polict องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 67)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  (ดู 246)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Privacy Policy)  (ดู 61)
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 95)
รายงานผลการประเมินและการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 76)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :