อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อ:: การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริตปี 2565 กิจกรรมที่  2ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อป้องกันการทุจริต   25 ม.ย. 65 102
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564   10 พ.ค. 64 10795
กิจกรรมร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   10 พ.ค. 64 10815
วันที่ : 4 เมษายน 65 View : 381
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :